خانه / کولر آبی / نحوه ی کار کولر آبی خورشیدی چگونه است؟

نحوه ی کار کولر آبی خورشیدی چگونه است؟

نحوه ی کار کولر آبی با نمونه آبی آن یکی است. اینکه برق آن ها چگونه تامین می شود، تفاوت اساسی و نکته اقتصادی میان این دو کولر است.

نحوه کار کولر آبی

سرمایش اساسا به معنی کاهش گرما در محیط است.
این اتفاق به طور معمول با روش صورت می گیرد.

  1. کاهش دما با انتقال هوای گرم به خارج از محیط فعلی
  2. کاهش دما با انتقال هوای سرد به داخل محیط فعلی

در انواع لوازم تهویه مطبوع سرمایشی نیز این فرایند مصداق دارد.
کولر آبی و ایرواشرها و کولر هوایی ها با روش دوم فعالیت می کنند.
کولر گازی ها، اسپلیت ها و چیلر و فن کویل با روش اول کار می کند.
در میان ابزار معمول در بازار، نحوه کار کولر آبی سرمایش تبخیری و نحوه کار کولر گازی سرمایش تبریدی است.

کولر آبی، هوای بیرون که گرم است را از میان واسط تبخیری عبور می دهد.
واسط تبخیری در کولر آبی همان آب است.
اما چگونه این اتفاق می افتد نیز جای سوال است.
هنگامی که باد از روی آب حوض یا استخر عبور می کند یک هوا خنک را حس می کنید.
همین نحوه کار به چگونه بودن کار کولر آبی پاسخ می دهد.
مخزن آب یا حوضچه کف کولر آبی کار همان حوض یا استخر را در ابعاد کوچک انجام دهد.

اما در این نحوه کار، برای توسعه فضا از پاشش آب بر روی دریچه ها با پمپ آب استفاده می شود.
جهت کاهش زمان گذر هوای گرم از آب نیز پوشال یا پد سلولزی در کولر آبی استفاده می شود.
نهایت این فرایند به وجود آمدن هوای سردی در داخل کولر آبی است.
این هوای سرد شده توسط چرخش سانتریفیوژ داخل حلزونی کولر آبی به محیطی دیگر توسط کانال کولر آبی منتقل می شود.
چرخش پره های سانتریفیوژ نیز با دور روش مستقیم توسط موتور یا انتقال قدرت موتور از طریق تسمه انجام می شود.
نحوه کار دو قسمت موتور و پمپ نیز با انرژی برق است.
پر مصرف ترین قسمت کولر آبی همین دو بخش است.

کولر خورشیدی چگونه کار می کند؟

حال در مدل خورشیدی برق مورد نیاز این دو قسمت با تبدیل انرژی خورشیدی به برق تامین می شود.
بدین ترتیب مصرف برق به شدت کاهش می یابد.
در کولر آبی خورشیدی این مقدار به صفر نزدیک می شود.
نحوه کار سیستم خورشیدی هم با استفاده از صفحات فتوولتائیک یا پانل های خورشیدی است.

کولر آبی خورشیدی در واقع کولر آبی است که به سیستم خورشیدی مجهز شده است.
در برخی مدل های از پایه خورشیدی در واقع با یک کولر خورشیدی آبی روبرو هستیم.
نحوه کار هر دو مدل مانند هم است.
تنها در میزان مصرف و پایداری مدت زمان استفاده تفاوت زیادی وجود دارد.
اینکه چگونه این کولر خورشیدی را بخریم یا نصب کنیم را می توان به راحتی با تماس با شرکت های فروشنده متخصص در تجهیزات تهویه مطبوع به دست آورد.

مطلب پیشنهادی

مشخصات کولر آبی خورشیدی متحرک و ثابت

چه مشخصات فنی در کولر آبی خورشیدی آن را به محصولی برتر نسبت به کولر …